Wonen, service & zorg

Soms reageren bezoekers als ze het mooie pand zien als volgt: “Dat zal wel alleen zijn weggelegd voor mensen met een hoog inkomen.” Dit is een misverstand. Voor mensen die moeten leven van alleen een AOW-uitkering is het Buytenhuis inderdaad niet weggelegd. Wonen en leven in Het Buytenhuis is goed betaalbaar voor iedereen met een gemiddeld inkomen, een pensioen en/of (klein) vermogen.

Mensen kiezen er tegenwoordig voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De stap naar een verzorgingshuis of pleeghuis wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Als een verhuizing toch noodzakelijk blijkt, dan verhuizen ze het liefst naar een kleinschalig woonhuis waar ze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen voortzetten. Wonen in een huiselijke sfeer, een mooie leefomgeving, met plezierige sociale contacten, ruimte voor ontvangst van familie en vrienden, vrijheid om eigen keuzes te maken in bezigheden en vooral veel goede en plezierige hulp waar nodig, aandacht en veiligheid. Ook de familie of kinderen van de bewoner benoemen deze aspecten als heel belangrijk. Bij Het Buytenhuis hebben we deze belangrijke zaken hoog in het vaandel.

Wat kost wonen in Het Buytenhuis?
In Het Buytenhuis worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden.

De woonkosten bestaan uit kosten voor het wonen en voor de service die daarbij hoort. Hieronder valt het gebruiksrecht van de eigen slaapkamer met badkamer en het volledige gebruik van alle gemeenschappelijke ruimten, het clubhuys, atelier, wellness en de grote tuin zodat onze bewoners ook echt in een heel huis wonen en niet in een klein stukje appartement. De service die daarbij hoort bestaat uit de volledige maaltijdvoorziening, bijbehorende dranken, wasgoedverzorging, schoonmaak van de algemene ruimten, onderhoud van de tuin, de nutsvoorzieningen en WiFi-verbindingen. Deze woonkosten worden betaald uit AOW en pensioen en/of uit eigen vermogen. Afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement zijn deze kosten, inclusief dus de volledige service, tussen de € 2.250 en € 3.200 per maand.

Woonservicekosten:

Bij de woonservicekosten kunt u in de eerste plaats denken aan de kosten voor het gebruik van het appartement zelf.
De maandprijzen zijn verschillend, dit is afhankelijk van de situering en grootte van het appartement.

In deze woonservicekosten zijn verder meerdere posten ondergebracht. U kunt hierbij denken aan:

  • afschrijving van de inventaris
  • belastingen
  • energie
  • gebruik en onderhoud van de tuin
  • voeding en dranken
  • verzekeringen
  • de kosten van alarmeringssystemen en beveiliging
  • onderhoudskosten voor de lift
  • schoonmaak
  • etc. etc.

Graag vertellen wij u meer over bovenstaande in een persoonlijk gesprek indien u belangstelling heeft voor een woonplke in ons mooie huis. Het liefst ontvangen we u dan op onze locatie van de Wenakker zodat u kunt zien en ervaren hoe het wonen en de service geboden worden.

Zorgkosten:

De zorgkosten worden betaald uit uw Persoons Gebonden Budget (PGB). Ongeacht welk appartement u bewoond/; de zorg is altijd van hetzelfde hoogwaardige niveau. Wij kunnen u meer informatie geven over de route naar de juiste indicatie en het bijbehorende PGB.