Hanni van den Broek

Directeur-bestuurder Comfortzorg
en mede-initiatiefnemer van Het Buytenhuis

“Toen ik een paar jaar geleden gevraagd werd om te participeren in de ontwikkeling van een huis voor mensen met dementie was ik direct enthousiast. Om meerdere redenen.Dat ouderen langer thuis willen blijven wonen is ons allemaal bekend. Door mijn vader kwam ik echter in aanraking met de grote zorgen die er zijn als een alleenstaande man met dementie zelfstandig wil blijven wonen. Wat had ik graag voor hem een thuis gemaakt waarin hij zich, ondanks zijn ziekte, veilig en vertrouwd gevoeld had. Waarin hij toch de gezelligheid kon ervaren van het samen in een huis leven. Als een krijger heeft mijn vader zijn eigen regie bevochten, tot het echt niet meer ging. En eigenlijk veel te laat werd hij uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. In dat huis werd er veel voor en met hem gedaan. Voor mij als dochter een hele geruststelling. Daar zag ik ook wat wel en niet goed werkte; mijn zoektocht naar hoe een warm en passend thuis voor mensen met dementie gemaakt kon worden, kreeg hierdoor verder vorm.”

“Vanuit mijn functie als directeur van een zorgorganisatie met diverse locaties voor dagbesteding voor mensen met dementie heb ik ook beroepshalve veel te maken met het leven en welzijn van mensen met dementie en hun omgeving. Hierdoor ervaar ik dagelijks de grote nood om tijdig een passende woonplek te kunnen bieden, waar aandacht en respect is voor de uniciteit van ieder mens. Want eigenwijs, dat zijn we toch allemaal wel een beetje? “

Initiatiefnemers

Alfred Boskema

Programmamanager in de zorgsector
en mede-initiatiefnemer van Het Buytenhuis

“Betere zorg begint (ook) bij jezelf. Uit eigen ervaringen heb ik geconstateerd dat persoonlijke aandacht, betrokkenheid, kennis van zaken en beschikbaarheid van passende zorg geen vanzelfsprekendheden zijn op het moment dat je zorg nodig hebt. Daarom zet ik mij in voor Het Buytenhuis waar wij een persoonlijke en fijne woonomgeving willen bieden voor mensen met dementie, met toepassing van de nieuwste inzichten uit onderzoek en wetenschap.”

“Mijn kennis en kunde als programmamanager van complexe projecten in de zorgsector zet ik graag in om dit nieuwe initiatief mede mogelijk te maken zodat wij zoveel mogelijk mensen een persoonlijke warme omgeving kunnen bieden voor hun laatste levensjaren. Dat wij dit samen vormgeven met het UMCG, geeft mij de waarborg dat wij de beste inzichten in de praktijk van iedere dag vervlechten.”

Initiatiefnemers

Henk Kieft

Directeur van KAW Architecten,
en mede-initiatiefnemer van Het Buytenhuis

“Leven met hulp, maar toch in de hand hebben hóe je wilt leven. Dat is wat we iedereen gunnen, ook mensen met dementie. Bij KAW zijn we al jaren actief in de ontwikkeling van zorgvastgoed. Daarbij komen wij bij veel projecten de discussie tegen over menselijke maat, het belang van kleine schaal en persoonlijke aandacht.”

“Het Buytenhuis is voor ons als KAW een initiatief waar we helpen om ‘tegen de klippen op’ mensen met dementie een fantastische woon- en leefomgeving te bieden. We zijn gefascineerd door de kleinschaligheid, de persoonlijk aandacht en de betrokkenheid van het UMCG, waardoor we blijven werken aan verbetering van onze dienstverlening.”