Missie en visie

Het Buytenhuis wil een warm thuis bieden voor mensen met dementie: persoonlijk, comfortabel én betaalbaar wonen in een omgeving waar de mens ertoe doet en die zoveel mogelijk aansluit bij de eigen belevingswereld.We bieden mensen met dementie een thuis, aansluitend bij het leven en leefritme zoals ze dat gewend zijn. We willen onze bewoners beschermen, verzorgen en ze vernieuwende oplossingen bieden die passen bij hun behoeften.Dat doen we vanuit ons hart en vanuit de overtuiging dat er innovaties mogelijk zijn met positieve impact. Nieuwe toepassingen die helpen het leven van mensen met dementie te verbeteren.

Fondsen

Fonds Nieuwe Doen
Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid enenergie in de provincie Groningen.


Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Ze ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.