Een thuis voor mensen met dementie 

Comfortabel, gezellig én betaalbaar wonen in een veilig huis waar de mens ertoe doet en waar de omgeving aansluit bij de belevingswereld van mensen met dementie.

Het Buytenhuis is een nieuwe vorm van wonen met zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen maar zich wel ergens thuis willen voelen.

Het Buytenhuis biedt mensen met dementie een écht thuis. Onze eerste locatie 'De Wenakker' in Groningen opent in oktober 2019.


Lees meer over onze aanpak

Liefdevol

Een woonhuis met veel persoonlijke aandacht voor de bewoners, 24/7.

Uw wereld 

Aansluiten bij belevingswereld en wensen van mensen met dementie.

Samen apart 

Aandacht voor sociale interactie, blijven meedoen. Maar ook veel ruimte voor privacy.

Innovatief 

Zoeken en toepassen van nieuwe behandelwijzen voor dementie (met UMCG). 

Betaalbaar 

Betaalbaar door kleinschaligheid en minder overhead.

Familie, vrienden en mantelzorgers altijd welkom 

Familieleden, vrienden en mantelzorgers zijn bij Het Buytenhuis altijd welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden, binnenlopen kan altijd. Mee-eten of blijven logeren? In overleg is veel mogelijk.

Bij een thuis-gevoel hoort bezoek van familie, vrienden en mantelzorgers. Voor onze bewoners is dat van onschatbare waarde.


Lees verder


Nieuws

We hebben nog vacatures!

Om een goed team te formeren voor onze locatie De Wenakker in Groningen, zijn we momenteel druk bezig met het werven en selecteren van medewerkers. Heb je interesse? Reageer dan snel want er staan nog enkele vacatures open!

Lees verder

Aandacht in de pers voor Het Buytenhuis

Nu we met Het Buytenhuis goed op weg zijn naar de opening in oktober, krijgen we ook steeds meer belangstelling van de media. Zo verscheen er een mooi stuk in het Dagblad van het Noorden en werd locatiemanager Ellie Mattiesing geïnterviewd door RTVNoord. Zo weten steeds meer mensen van ons bestaan en wat we kunnen bieden aan mensen met dementie!

Lees verder

Quotes

Alfred Boskma
Mede-initiatiefnemer, Het Buytenhuis

 "Uit eigen ervaringen heb ik geconstateerd dat persoonlijke aandacht, betrokkenheid, kennis van zaken en beschikbaarheid van passende zorg geen vanzelfsprekendheden zijn op het moment dat je zorg nodig hebt. Daarom zet ik mij in voor Het Buytenhuis. Een huis dat juist geen gewoon verpleeghuis wil zijn, maar een echt thuis voor mensen met dementie waar ze alle zorg en aandacht krijgen." 

Hanni van den Broek
Mede-initiatiefnemer, Het Buytenhuis

 "Als een krijger heeft mijn vader zijn eigen regie bevochten, tot het echt niet meer ging. En eigenlijk veel te laat werd hij uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. Wat had ik graag voor hem een thuis gemaakt waarin hij zich, ondanks zijn ziekte, veilig en vertrouwd gevoeld had. Waarin hij de gezelligheid kon ervaren van het kleinschalig samen in een huis leven."