UMCG

Als vernieuwend zorghuis voor mensen met dementie werkt Het Buytenhuis samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daar loopt men voorop in de brede en integrale aanpak van dementie via onderzoek, ontwikkeling en opleiding.

Het UMCG biedt onderdak aan het Alzheimer Centrum Groningen waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding.

Alzheimer Centrum Groningen

Het Alzheimer Centrum Groningen werd in januari 2019 geopend als een van de vijf gespecialiseerde Alzheimer centra in Nederland en het enige in het Noorden. Doel is om de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren door het onderzoeken en toepassen van de nieuwste behandelmethoden. Het centrum ziet het als haar missie om patiënten, hun naasten, zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en politici te mobiliseren om de impact van dementie op het leven van de dementiepatiënt van vandaag te verminderen en de behandeling voor de patiënt van morgen te verbeteren.

Triade Real Estate

Triade is in 1988 opgericht door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en helpt ondernemingen en kennisinstellingen te excelleren. Triade Real Estate ontwikkelt, beheert en verhuurt vastgoed aan zowel onderzoekers als (startende) ondernemers.

Fondsen

Fonds Nieuwe Doen
Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid enenergie in de provincie Groningen.


Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Ze ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.

Stagepartners

Hanzehogeschool & ROC Noorderpoort
Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort kunnen bij Het Buytenhuis stage lopen. Vanuit hun studie werken ze mee aan het ontwikkelen van inzichten en bruikbare materialen voor de zorg en het welzijn van onze bewoners. Met diverse studierichtingen is inmiddels een samenwerking opgestart.