Corona nieuws

Laatste update 07-06-2021

“Een groot moment”, noemde premier Rutte het terecht. Tijdens de persconferentie van vrijdag 28 mei 2021 gaf hij aan dat het einde van de harde lockdown in zicht is. Ook binnen De Wenakker gaat het nog steeds goed wat leidt tot verdere versoepeling van het aantal bezoekers.

Bezoek op de kamer
V
anaf heden mogen bezoekers alleen of in tweetallen bij hun dierbare op bezoek op de kamer.
Bezoekers die zelf een corona vaccinatie hebben gehad mogen, twee weken na de tweede vaccinatie, het mondkapje op de kamer van de bewoner af doen. De woonkamer van de Wenakker is nog steeds gesloten voor bezoekers.

Wandelen buiten het terrein
Bewoners mogen samen met één of twee mantelzorgers zowel in de tuin als buiten het terrein van de Wenakker gaan wandelen. Buiten mag het mondkapje af. Wel dient de bezoeker de 1,5 meter afstand in acht te houden. In de auto is een mondkapje verplicht.

Op bezoek bij een mantelzorger
De afgelopen tijd zijn onze bewoners weer op bezoek geweest bij mantelzorgers. Voor veel van onze bewoners iets om naar uit te kijken. Bewoners mogen vanaf heden weer dagelijks op bezoek bij een mantelzorger buiten De Wenakker. (In de auto is een mondkapje verplicht).Al het bezoek dient zich nog steeds vooraf aan te melden bij het zorgteam.

Medewerkers
Medewerkers blijven vooralsnog de mondkapjes dragen. Echter buiten mag het mondkapje af, met in acht neming van de 1,5 meter maatregel.Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen het corona virus buiten De Wenakker weten te houden. We zijn hier enorm dankbaar voor. We willen daarom medewerkers, bewoners en mantelzorgers nogmaals bedanken voor alle inzet en medewerking.We zijn blij met de huidige ontwikkelingen en kijken optimistisch vooruit naar de zomermaanden.