Fondsen

Fonds Nieuwe Doen
Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid enenergie in de provincie Groningen.


Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Ze ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.